საქართველოს პარტიული სისტემის მომავალი: ბიპოლარიზაცია, „მესამე ძალის“ გაძლიერება თუ მრავალპარტიული სისტემა?

შოთა ნარსია

საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებმა საქართველოში ახალი მსჯელობის საგანი წარმოშვა, რაც პარტიული სისტემის მომავალს უკავშირდება. არსებული დისკურსი ემპირიულ და ნორმატიულ განზომილებებში წარიმართება. ერთი მხრივ, იგი მოიცავს არსებული ვითარების შეფასებას და მეორე მხრივ, იმას, თუ რა გვჭირდება მის შესაცვლელად. კენჭისყრის შედეგები ზოგმა ორპარტიული სისტემის წინაპირობად აღიქვა, ზოგმა კი „მესამე ძალის“ საჭიროებაზე გაამახვილა ყურადღება. ორივე მიდგომა საკმაოდ ზედაპირულია იმისათვის, რომ პარტიული სისტემის წინაპირობები ადეკვატურად განსაზღვროს. (more…)

...

უფრო ახლოს ვიდრე გვგონია #GEOTAN

ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა ბუქარესტის სამიტიდან დღემდე

სოფიკო ქურასბედიანი

ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) ბოლო გამოკითხვის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის 75% მხარს უჭერს საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესს, მოსახლეობის 17%-ისთვის ნატო-ში ინტეგრაცია მიუღებელია, ხოლო 8%-ს არ აქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ საკითხზე. ხშირად, რიგით მოქალაქეებს არ გააჩნიათ საკმარისი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ  რას ითვალისწინებს ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა, რა კეთდება ამ თანამშრომლობის ფარგლებში და რატომ არის ეს თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი. (more…)

...

როგორ შეიძლება შეიცვალოს ევროპარლამენტის შემადგენლობა და უნდა ღელავდეს თუ არა საქართველო?

ქეთევან გოლეთიანი*

2019 წლის მაისში ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის მოქალაქეები ევროპარლამენტის ახალ შემადგენლობას აირჩევენ. ევროკავშირის შიგნით არსებული დაძაბულობა მოახლოებულ ბრექსიტთან ერთად ისევე, როგორც საერთაშორისო პოლიტიკურ სცენაზე მიმდინარე ცვლილებები, მიგრაციასთან და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევები, რომლებიც შიშის, ნაციონალისტური მოძრაობების და პოპულიზმის გააქტიურების საფუძველს ქმნის, გავლენას იქონიებს მომავალ არჩევნებზე. (more…)

...

ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ანგარიში: რა უნდა ისწავლოს საქართველომ?!

მარიამ გრიგალაშვილი

14 ნოემბერს ევროპარლამენტმა პლენარულ სესიაზე კენჭი უყარა ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების შესახებ მოხსენებას. დოკუმენტის გამოქვეყნებას საქართველოში აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. დოკუმენტში გაჟღერებულ სხვადასხვა წინადადებას როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიცია თავიანთი პოზიციების გასამყარებლად იყენებს. მოხსენების ცალკეული მონაკვეთები ნამდვილად იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას, თუმცა ბრიუსელიდან წამოსული შეტყობინების გასაგებად ანგარიშის, როგორც მთლიანი ტექსტის გაანალიზებაა საჭირო.

(more…)

...

დემოკრატიზაცია და ევროპეიზაცია საქართველოში: როგორ წარვმართოთ პროცესი?

ლევან კახიშვილი, ელენე ფანჩულიძე

მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული ინტეგრაცია საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ მოსახლეობის ცნობიერება ევროპეიზაციისა და დემოკრატიზაციის პროცესებზე საკმაოდ დაბალია. რიგითი ქართველისთვის, ყოველთვის ცხადი არაა, თუ რას წარმოადგენს აღნიშნული პროცესები, ერთმანეთის მსგავსია, თუ რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან; რას გულისხმობენ ისინი; გარე აქტორების მხრიდანაა თავსმოხვეული, თუ ქართული საზოგადოების მიერაა ინიცირებული. პრობლემა ნაწილობრივ იმით აიხსნება, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ძირითადად თბილისშია კონცენტრირებული. (more…)

...

ხალხის მიერ არჩეული ბოლო პრეზიდენტი? 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმოხილვა

ქეთევან გოლეთიანი*

2018 წლის 28 ოქტომბერს საქართველო სახალხო მანდატის მქონე სახელმწიფო მეთაურს, სავარაუდოდ, ბოლოჯერ აირჩევს, პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან კი  კონსტიტუციის ახალი რედაქცია თავისი ერთ-ერთი წინააღმდეგობრივი ცვლილებით – პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესით,  შევა ძალაში. წინასაარჩევნო გარემო, რომელსაც თან არაერთი გაურკვევლობა ახლავს, პრეზიდენტის შემცირებულ უფლებამოსილებებთან ერთად უარყოფით გავლენას ახდენს მოქალაქეების განწყობაზე, ზრდის გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის რაოდენობას და ერთგვარად აკნინებს მომავალი არჩევნების მნიშვნელობას მაშინ, (more…)

...

ევროკავშირის საბჭოს ავსტრიის პრეზიდენტობა : გზავნილები საქართველოსთვის #EU2018at

ნატალია ჭამიაშვილი*

2018 წლის ივლისში ავსტრია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ქვეყანა გახდა. ავსტრიის პრეზიდენტობის მთავარი დევიზია – “ევროპა, რომელიც იცავს”, ამ მიზნის მიღწევას ავსტრია სუბდსიდიარულობის პრინციპის გამოყენების გზით შეეცდება. ევროკავშირის დონეზე აქცენტები გაკეთდება ისეთ საკითხებზე, რომლებიც წევრი ქვეყნების ერთიან ქმედებებს საჭიროებს. ავსტრიის ძირითად პრიორიტეტებს შორისაა: უსაფრთხოება და  არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, კეთილდღეობისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფა დიჯიტალიზაციის მეშვეობით და ასევე სტაბილურობა ევროპის სამეზობლოში – დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ევროპულ პერსპექტივაზე ფოკუსით. (more…)

...

GIP კომენტარი: ხელშეკრულება “ღია ცის შესახებ’’ და რუსულ-ქართული დაპირისპირების მიზეზები

მარიამ გრიგალაშვილი
  • რას წარმოდგენს “ღია ცის შესახებ” ხელშეკრულება?

საერთაშორისო პოლიტიკაში, მეზობელი ქვეყნის შესახებ სამხედრო სადაზვერვო მონაცემების ფლობა მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს. სწორედ ამგვარი ინფორმაციის ლეგალურად მოპოვებისთვის, 1955 წელს, შეიარაღებაზე და პოტენციურ სამხედრო მოქმედებებზე ეჭვების გაფანტვისა და ურთიერთნდობის აღდგენის მიზნით წარმოიშვა იდეა ღია ცის შესახებ. იდეა აშშ-ის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა დუაიტ ეიზენჰაუერმა წარადგინა. თავდაპირველად ხელშეკრულება ითვალისწინებდა მხოლოდ აშშ-სა და საბჭოთა კავშირს შორის ორმხრივ შეთანხმებას. თუმცა, ამერიკის ენთუზიაზმის მიუხედავად, საბჭოთა კავშირის უარის შედეგად, ხელშეკრულების დადება გადადო. 30 წლის შემდეგ, ჯორჯ ბუშის ინიციატივით, იდეა კვლავ განახლდა (more…)

...

აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია და მისი მნიშვნელობა საქართველოსთვის

ლილი ლეჟავა*

ჯერ კიდევ გაპრეზიდენტებამდე,  წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები იყო. მისი განცხადებები რუსეთსა და ვლადიმერ პუტინზე,  არაერთ კითხვას ბადებდა. 2016 წლის მარტის გამოსვლაში, ტრამპმა ირანს „მსოფლიოს მასშტაბით ტერორიზმის ყველაზე დიდი დამფინანსებელი“ უწოდა და პირობა დადო გაპრეზიდენტების შემთხვევაში იგი შეაჩერებდა ირანის „ტერორისტულ ქსელს“ და წინ აღუდგებოდა მის „აგრესიულ ზეწოლას რეგიონში დესტაბილიზაციისა და დომინანტობითსვის“, ტრამპს დეტალები არ დაუკონკრეტებია, თუმცა 2018 წლის 8 მაისს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის ბირთვული შეთანხმება დატოვა. (more…)

...

GIP კომენტარი: დიდი ბრიტანეთის ბოლოდროინდელი პოლიტიკა რუსეთის მიმართ და მისი შესაძლო გავლენა საქართველოზე

მარიამ გრიგალაშვილი
ელენე ფანჩულიძე

4 მარტს, რუსი,  ყოფილი ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი შვილი იულია რუსეთში წარმოებული ახალი თაობის ნერვული აგენტით მოწამლეს. შემთხვევა ქალაქ სოლსბერიში მოხდა. მოსაწამლად გამოყენებული საშუალება “новичок”-ი იმდენად დამანგრეველი ზეგავლენისაა, რომ იგი საშიშია, არა მხოლოდ მოწამლვის ობიექტისთვის, არამედ გარშემო მყოფთათვისაც, ამის დასტურია იმ პოლიციელის კრიტიკული მდგომარეობა, რომელმაც პირველადი დახმარება გაუწია უგონო მდგომარეობაში მყოფ მამა-შვილს. გამოძიების დაწყებისთანავე, არსებობდა ეჭვი, ყოფილი დაზვერვის ოფიცრის მკვლელობის მცდელობაში, რუსეთის ჩართულობასთან დაკავშირებით. ამ ვარაუდს ამყარებდა რუსეთის მიერ 2005 წლიდან დღემდე ბრიტანეთში ყოფილი რუსი ჯაშუშების საეჭვო ვითარებაში დაღუპვის 14 ფაქტი. (more…)

...