ექსპერტები ქართული ოცნების მთავრობის პირველ 100 დღეს აფასებენ

ექსპერტთა გამოკითხვა #14, აპრილი 2021

წინამდებარე გამოკითხვა მომზადდა ანგარიშის „ქართული ოცნების მთავრობის პირველი 100 დღე: რეალობა და გამოწვევები“ ფარგლებში. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა (GIP) გამოკითხა 27 ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტი და მკვლევარი ანგარიშში განხილული საკითხების შესახებ. რესპონდენტები შეირჩნენ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი აქტიური ჩართულობის მიხედვით. კითხვარი მორგებულია ანგარიშის სტრუქტურაზე და მოიცავს ოთხ მთავარ ნაწილს: ეკონომიკური პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკა, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა და დემოკრატია და ადამიანის უფლებები.

ნახვა გადმოწერა

 

Related Posts