ინგლისურენოვანი პუბლიკაციების სანახავად, გთხოვთ შეცვალოთ საიტის ენა

ახალგაზრდული მანიფესტი

მანიფესტი პროექტ #GEOYOUTH2020 – „ახალგაზრდების ჩართულობა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებში ფარგლებში მომზადდა, რომელიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) მიერ, გერმანულ პარტნიორ ორგანიზაცია Polis180-თან თანამშრომლობითა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. (more…)

...

დემოკრატიის მე-5 ყოველწლიური კონფერენცია (#GEODEM): არჩევნები COVID-19-ის პირობებში: ახალი გამოწვევა საქართველოს მყიფე დემოკრატიისთვის? – კონფერენციის ანგარიში

მიმდინარე წელი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს დემოკრატიული კონსოლიდაციისთვის. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება ერთგვარი ტესტი, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკურ დინამიკას განსაზღვრავს შემდეგი ათწლეულის განმავლობაში. მიუხედავად საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესისა, არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც აზიანებს საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკურ გარემოს. (more…)

...

სარგებლობენ თუ არა ეთნიკური უმცირესობები საქართველოს ევროპეიზაციასთან დაკავშირებული სიკეთეებით?

ლევან კახიშვილი

ევროპეიზაციამ საქართველოში საზოგადოებას არაერთი, როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური სარგებელი მოუტანა. თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ ეთნიკური უმცირესობები არ არიან სათანადოდ ინტეგრირებულნი საქართველოს პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში, მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ, რამდენად შეძლებენ ისინი ამ შესაძლებლობათა გამოყენებას. წინამდებარე ნაშრომში განხილულია ევროპეიზაცია, როგორც პირობითობის პოლიტიკის მეშვეობით ფორმალური წესების გადაცემა და მიღებული შედეგების აღქმა უმცირესობების მიერ. (more…)

...

ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია საქართველოში: პოლიტიკური ჩართულობის ბარიერები

სალომე კანდელაკი

საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური ინტეგრაცია კომპლექსური პროცესია, თუმცა ამ კუთხით საქართველოს, როგორც გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყანას, ჯერ კიდევ ბევრი ნაბიჯი აქვს გადასადგმელი, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანას ოფიციალურად აქვს აღებული ევროპასთან ინტეგრაციის კურსი. ამ და სხვა გარემოებების მიუხედავად, კვლავ გამოწვევად რჩება ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი უმცირესობების ეროვნულ დონეზე ხარისხიანი პოლიტიკური მონაწილეობა. (more…)

...

ეთნიკური უმცირესობები საქართველოს ევროინტეგრაციის კონტექსტში: არის თუ არა სივრცე სკეპტიციზმისთვის?

ნინო სამხარაძე

საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობებს ევროინტეგრაციის პროცესისადმი ამბივალენტური დამოკიდებულება აქვთ: ერთი მხრივ, მათთვის მნიშვნელოვანი და იმედისმომცემია ის პრაქტიკული სარგებელი, რომელიც მათ სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუმჯობესებს. მეორე მხრივ კი, საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა კვლევების მიხედვით, მათი დიდი ნაწილი სკეპტიკურად არის განწყობილი ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ, (more…)

...

ევროკავშირი და ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში: ინფორმაციული ვაკუუმი და დეზინფორმაცია

სალომე მინესაშვილი

მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ხშირად განიხილება, როგორც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებისა და, განსაკუთრებით, ევროკავშირის წევრობისაკენ მისი სწრაფვის საფუძველი. თუმცა საქართველოში ეთნიკური უმცირესობები წარმოადგენს ჯგუფს, რომლის ერთსულოვანი მხარდაჭერაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას აკლია. საქართველოში ეთნიკური ქართველებისგან განსხვავებით, ეთნიკური აზერბაიჯანელები და სომხები ნაკლებად უჭერენ მხარს საქართველოს ევროკავშირის პოტენციურ წევრობას. (more…)

...

საქართველოს მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 20 შედეგის იმპლემენტაცია 2020 წლისთვის

ანგარიში „საქართველოს მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 20 შედეგის შესრულება 2020 წლისთვის“ მომზადებულია პროექტის „საქართველოს მიერ 2020 წლისთვის 20 შედეგის მიღწეული პროგრესის შეფასება“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) მიერ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან (ISFED) თანამშრომლობითა და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით. (more…)

...

თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის დანიშნულების ქვეყნის შერჩევის განმსაზღვრელი ფაქტორები

მერი ჩაჩავა

2017 წლის მარტიდან, როდესაც ევროკომისიამ (EC) საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის უფლება მიანიჭა, ცალკეულმა წევრმა სახელმწიფოებმა შეშფოთება გამოთქვეს საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის მზარდი მატების გამო. ბოლო სამი წლის განმავლობაში დანიშნულების ქვეყნები სხვადასხვა იყო, თუმცა ამ სიაში საფრანგეთს და გერმანიას ყოველთვის მოწინავე პოზიციები ეკავა. (more…)

...

რა პოლიტიკური პერსპექტივა აქვთ არალიბერალურ ჯგუფებს საქართველოში?

ექსპერტთა კომენტარი #12 | ივნისი 2020

ნაციონალისტურად განწყობილი არალიბერალური ჯგუფების შესაძლო პოლიტიკური წარმატება ახალ გამოწვევებს  უქმნის ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებს, როგორებიცაა კანონის უზენაესობა, უმცირესობათა უფლებები და ქვეყნის ევროატლანტიკური საგარეო ორიენტაცია. ამგვარი ტენდენცია კიდევ უფრო ყურადსაღებია, თუ საქართველოს მყიფე დემოკრატიზაციის კონტექსტს გავითვალისწინებთ. (more…)

...

ნაციონალისტური პოპულიზმის ზრდა საქართველოში: შედეგები ქართული დემოკრატიისთვის

ექსპერტთა კომენტარი #11 | ივნისი 2020

ბოლო ათი წლის მანძილზე საქართველოში სულ უფრო და უფრო გააქტიურდნენ პოპულისტური ულტრამემარჯვენე ჯგუფები. ამ ჯგუფებიდან ზოგიერთი არაფორმალური სახით არსებობს სოციალურ მედიაში, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული, როგორც პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ან მედიაორგანიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯგუფები ერთმანეთისგან რიგი ასპექტებით განსხვავდებიან, მათ აერთიანებთ ეთნიკურ-რელიგიური აქცენტები და ანტიგლობალისტური, ანტილიბერალური, ანტიიმიგრაციული და ევროსკეპტიკური განწყობები. (more…)

...

პოლიტიკის ნარკვევების კრებული 2020

ლევან კახიშვილი, ბიძინა ლებანიძე, სალომე მინესაშვილი, გვანცა დავითაშვილი

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი მოხარულია წარმოგიდგინოთ 2020 წლის პოლიტიკის დოკუმენტების კრებული, რომელიც წარმოადგენს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური სიტუაციის ამსახველი პოლიტიკის ნარკვევების წლიურ ნაკრებს. წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევები წარმოადგენს რესურსს, რომელსაც გამოიყენებენ როგორც პოლიტიკური, ისე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, დარგის ექსპერტები, აკადემიური წრეები, რიგითი მოქალაქეები და სხვა დაინტერესებული პირები, რომლებიც ჩართული არიან საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში.   (more…)

...

ქართული მედია და მედიაგენური ულტრამემარჯვენეები

თამთა გელაშვილი

ულტრამემარჯვენეთა ბოლოდროინდელი მობილიზაცია მთელ მსოფლოში, მათ შორის, საქართველოში, ბუნებრივია, იპყრობს მედიის ყურადღებას. მართალია, მედიისა და ულტრამემარჯვენეების ურთიერთდამოკიდებულება ნაკლებად გამოკვლეულია, მაგრამ სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მედიას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს ულტრამემარჯვენეობის მოთხოვნასა და მიწოდებაზე, ანუ როგორც საზოგადოებრივ აზრზე, ისე – ულტრამემარჯვენე აქტორების კონსოლიდაციაზე. (more…)

...