ინგლისურენოვანი პუბლიკაციების სანახავად, გთხოვთ შეცვალოთ საიტის ენა

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტუალური ანალიზი: “ნორმალიზაციის” პროცესის შესაძლო საფრთხეები და გამოწვევები

კორნელი კაკაჩია
ლევან კახიშვილი
სალომე მინესაშვილი

წინამდებარე ნაშრომი რუსეთის მიმართ საქართველოს ეკონომიკური სტრატეგიის პოლიტიკური რისკების ანალიზის საფუძველზე საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, (more…)

...