რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტუალური ანალიზი: “ნორმალიზაციის” პროცესის შესაძლო საფრთხეები და გამოწვევები

კორნელი კაკაჩია
ლევან კახიშვილი
სალომე მინესაშვილი

წინამდებარე ნაშრომი რუსეთის მიმართ საქართველოს ეკონომიკური სტრატეგიის პოლიტიკური რისკების ანალიზის საფუძველზე საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს, რომ მოახდინოს ქართული პროდუქციის საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაცია და შექმნას უწყებათაშორისი კომისია ემბარგოს განმეორების შემთხვევაში რეაგირების სტრატეგიის შესამუშავებლად.

*დოკუმენტი მომზადებულია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული კვლევის “საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები” ფარგლებში.

 

გადმოწერა

Related Posts