“ქუთაისში საკითხზე -„დემოკრატიზაციისა და ევროპეიზაციის გამოწვევები საქართველოში” დისკუსია მოეწყო”

MegaTV.ge

 

 

 

Related Posts