შეუძლია თუ არა ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას დემოკრატიზაციის პროცესში წვლილის შეტანა?

სალომე მინესაშვილი
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი
2016 წლის იანვარი

წარმოდგენილ პოლიტიკის დოკუმენტში გაანალიზებულია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოკიდებულებები დემოკრატიზაციის კონტექსტში და ასევე მისი ღირებულებები და ქმედებები. აგრეთვე განხილულია პოტენციური გზები, თუ როგორ შეიძლება ჩაერთოს ეკლესია როგორც რეფორმების პროცესში, ასევე საერთოეროვნული მნიშვნელობის საჯარო და პოლიტიკურ დებატებში.

გადმოწერა

Related Posts