საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი  (GIP ) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და ანალიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც 2011 წლის დასწყისში დაარსდა.   GIP ცდილობს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით.

ორგანიზაციის მიზანია გახდეს კვლევებისა  და პოლიტიკური ინოვაციების წამყვანი ცენტრი საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში და საკუთარი წვლილი შეიტანოს რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებისა და პოლიტიკური სტაბილურობის მისაღწევად. 2013 წლიდან საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი არის ეუთოს აკადემიური ინსტიტუტებისა და ანალიტიკური ორგანიზაციების ქსელის წევრი.

მრჩეველთა საბჭო

Givi Silagadze

Internship - January-June, 2017

გივი სილაგაძე

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

დევიდ რიპელ

სტაჟირების პერიოდი - თებერვალი-მაისი, 2017

David Rypel

Internship - February-May, 2017

მარიამ აფრიაშვილი

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

Mariam Apriashvili

Internship - January-June, 2017

გამგეობა

Givi Silagadze

Internship - January-June, 2017

გივი სილაგაძე

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

დევიდ რიპელ

სტაჟირების პერიოდი - თებერვალი-მაისი, 2017

David Rypel

Internship - February-May, 2017

მარიამ აფრიაშვილი

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

Mariam Apriashvili

Internship - January-June, 2017

თინათინ ვახანია

სტაჟირების პერიოდი - მაისი-დეკემბერი, 2016

Tinatin Vakhania

Internship - May-December, 2016

ჩვენი გუნდი

David Rypel

Internship - February-May, 2017

მარიამ გრიგალაშვილი

პოლიტიკის ანალიტიკოსი

დევიდ რიპელ

სტაჟირების პერიოდი - თებერვალი-მაისი, 2017

გივი სილაგაძე

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

პოლიტიკის ანალიტიკოსები

Givi Silagadze

Internship - January-June, 2017

გივი სილაგაძე

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

დევიდ რიპელ

სტაჟირების პერიოდი - თებერვალი-მაისი, 2017

David Rypel

Internship - February-May, 2017

მარიამ აფრიაშვილი

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

Mariam Apriashvili

Internship - January-June, 2017

თინათინ ვახანია

სტაჟირების პერიოდი - მაისი-დეკემბერი, 2016

Tinatin Vakhania

Internship - May-December, 2016

სტაჟიორები

Givi Silagadze

Internship - January-June, 2017

გივი სილაგაძე

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

დევიდ რიპელ

სტაჟირების პერიოდი - თებერვალი-მაისი, 2017

David Rypel

Internship - February-May, 2017

მარიამ აფრიაშვილი

სტაჟირების პერიოდი - იანვარი-ივნისი, 2017

Mariam Apriashvili

Internship - January-June, 2017

თინათინ ვახანია

სტაჟირების პერიოდი - მაისი-დეკემბერი, 2016

Tinatin Vakhania

Internship - May-December, 2016