ახალგაზრდულ მანიფესტზე მუშაობა დაიწყო: GIP-ის გუნდმა GEOYOUTH2020-ის მონაწილეთათვის ახალგაზრდული სამიტების სერია გახსნა

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში „ახალგაზრდული მანიფესტის“ შექმნაზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. ახალგაზ...
Read More