ანი ნიქაბაძის ბლოგი: შშმ ბავშვზე ზრუნვა პანდემიის პირობებში: გამოწვევები და სახელმწიფო პოლიტიკა

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

მარიამ მანაგაძის ბლოგი: ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

ნინო ქავთარაძის ბლოგი: რა უშლის ხელს ახალგაზრდების პოლიტიკურ ჩართულობას საქართველოში?

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More