ნარჩენების მართვის სატარიფო პოლიტიკა საქართველოში

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

აფხაზი ახალგაზრდების პოლიტიკური ელიტის ფორმირება აფხაზეთში

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

რა ფაქტორები ახდენს გავლენას ახალგაზრდების პროფესიულ არჩევანზე?

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More