ჯოსეფ ლარსენ

Book AN Appointment
ჯოსეფ ლარსენი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსთა გუნდს 2016 წელს შეუერთდა. ამჟამად მისი კვლევის სფეროა უსაფრთხოებისა და რეგიონული ინტეგრაციის საკითხები, მათ შორის, ჩინეთის “სარტყელისა და გზის” ინიციატივა, ნატოში ინტეგრაცია და  საქართველოს დემოკრატიული განვითარება. 
ჯოსეფი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობის მიმართულების კურსდამთავრებულია.  საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში მუშაობის დაწყებამდე, ის იყო კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მკვლევარი და ჟურნალისტი.