პირველი სამუშაო თემატური ჯგუფის (WG) 2021-2022 გახსნა

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებით, 9 ოქტომბერს პირველ თემატურ სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა გაიმართა თე...
Read More

GEOYOUTH2021 გამარჯვებული პროექტები ცნობილია

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) განაგრძობს გერმანულ პარტნიორ ორგანიზაცია Polis180-თან თანამშრომლობას და მასთან ...
Read More

GEOYOUTH2021 დაიწყო

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა (GIP) გერმანულ პარტნიორ ორგანიზაცია Polis180-თან თანამშრომლობით დაიწყო ახალი პროექტ...
Read More