სასწავლო ვიზიტი ბერლინში #GEOYOUTH2021

9-13 ნოემბერს,  #GEOYOUTH2021 პროექტის ფარგლებში, “საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის” ორგანიზებითა და გერმანული ორგანიზაც...
Read More

აფხაზი ახალგაზრდების პოლიტიკური ელიტის ფორმირება აფხაზეთში

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

ნინო ქავთარაძის ბლოგი: რა უშლის ხელს ახალგაზრდების პოლიტიკურ ჩართულობას საქართველოში?

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

საქართველოში ახალგაზრდების პოლიტიკაში ჩართულობა

პოლიტიკის დოკუმენტი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფა...
Read More