მიგრანტთა კრიზისი ევროკავშირში – ჯერი ამომრჩევლებზეა

შოთა გელოვანი პოლიტიკის მეცნიერებათა მაგისტრანტი მანჰაიმის უნივერსიტეტი სირიის კონფლიქტიდან მომდინარე მიგრ...
Read More