გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 2016 წლის უსაფრთხოების სტრატეგია და საქართველო

მიხეილ სარჯველაძე
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
ანალიზი/ 2016 წლის აგვისტო
Weißbuch – (სიტყვა-სიტყვით თეთრი წიგნი/დოკუმენტი) გერმანიის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტია, რომელშიც განხილულია ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. დოკუმენტის დანიშნულება გერმანიის უსაფრთხოების პოლიტიკისთვის ვექტორების განხილვის გარდა, ბუნდესვერისთვის შეცვლილი მდგომარეობის შესაბამისად ახალი ამოცანების დასახვაა. Weißbuch-ი გერმანიის გაერთიანების შემდეგ სულ სამჯერ გამოქვეყნდა, 1994, 2006 და 2016 წელს.

 

გადმოწერა

Related Posts