მრგვალი მაგიდა: საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში

საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში: ძლიერი პარლამენტის იდეის განხორციელების სირთულეები და დაბრკოლებების ანალიზი

2013 წელს საქართველომ საკონსტიტუციო ცვლილებები განახორციელა, რამაც გამოიწვია საპრეზიდენტო ინსტიტუტის როლის მნიშვნელოვნად შემცირება.
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ მრგვალი მაგიდის ფორმატის საჯარო დებატებზე განხილვის მთავარი თემა იყო თუ რა გავლენა იქონია კონსტიტუციურმა ცვლილებებმა დემოკრატიზაციის პროცესზე საქართველოში.

ჩვენმა მომხსენებლებმა მიმოიხილეს იმ გზები, რომლებიც უფრო ძლიერ პარლამენტამდე მიგვიყვანს და იმსჯელეს თუ რა ზომების მიღებაა საჭირო, რათა გაუმჯობესდეს პარლამენტის ეფექტურობა და მისი ცენტრალური როლი ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში.

მომხსენებლები:
▸ ალექსანდრე სკრივენერი: საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
▸ მაიკლ ჩეჩირე: საგარეო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტი
▸ გიორგი მშვენიერაძე: საქართველს დემოკრატიული ინიციატივა
▸ ვახუშტი მენაბდე : კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოდერატორი:
▹ კორნელი კაკაჩია – საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი

 

Related Posts