“ნატოში გაწევრიანების გაჭიანურებამ შესაძლოა, საქართველო რუსეთისკენ მიაბრუნოს”

REUTERS 
მარგარიტა ანთიძე
7 ივლისი, 2016

Related Posts