ინგლისურენოვანი პუბლიკაციების სანახავად, გთხოვთ შეცვალოთ საიტის ენა

ქართული მედია და მედიაგენური ულტრამემარჯვენეები

თამთა გელაშვილი

ულტრამემარჯვენეთა ბოლოდროინდელი მობილიზაცია მთელ მსოფლოში, მათ შორის, საქართველოში, ბუნებრივია, იპყრობს მედიის ყურადღებას. მართალია, მედიისა და ულტრამემარჯვენეების ურთიერთდამოკიდებულება ნაკლებად გამოკვლეულია, მაგრამ სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მედიას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს ულტრამემარჯვენეობის მოთხოვნასა და მიწოდებაზე, ანუ როგორც საზოგადოებრივ აზრზე, ისე – ულტრამემარჯვენე აქტორების კონსოლიდაციაზე. (more…)

...

რუსეთ-თურქეთის ძალაუფლებისთვის ბრძოლის თავისებურებები სამხრეთ კავკასიაში: რისკები და შესაძლებლობები საქართველოსთვის

ივანნა მაჩიტიძე

რუსეთ-თურქეთის არაერთგვაროვანი ურთიერთობები უკვე მესამე ათწლეულია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ცივი ომის შემდგომი პერიოდის სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოებასა და პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. თურქეთთან სტრატეგიული პარტნიორობისა და თბილისისადმი რუსეთის ხისტი დამოკიდებულების გათვალისწინებით, საქართველოს მუდმივად მანევრირების რეჟიმში უწევს ყოფნა. (more…)

...

რეგიონული თანამშრომლობა ელექტროენერგეტიკულ სექტორში: საქართველოს გამოწვევები და შესაძლებლობები

მარიამ ჩაჩუა

წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტში გაანალიზებულია საქართველოს წინაშე არსებული შესაძლებლობები ელექტროენერგეტიკულ სექტორში რეგიონული თანამშრომლობისა და ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებისთვის. ელექტროენერგიაზე მზარდი მოთხოვნა თანდათანობით ზრდის ქვეყნის დამოკიდებულებას იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე; შესაბამისად, საჭიროა ინვესტიციების მოზიდვა ელექტროენერგიის შიდა წარმოების განსავითარებლად. (more…)

...

დიდი და პატარა პარტიები საქართველოში: განსხვავდება თუ არა პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამები?

ლევან კახიშვილი

ქართული პოლიტიკური პარტიების მანიფესტები ხშირად მკვლევართა ყურადღების მიღმა რჩება, თუმცა ესაა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომლითაც ირკვევა როგორ პოზიციონირებს ესათუის პარტია და რამდენადაა აღნიშნული პოზიციონირება თანხვედრაში ამავე პარტიის იდეოლოგიასთან. პარტიების მანიფესტების ანალიზი და 2016 წლის არჩევნების შედეგები, ერთი მხრივ, ქმნიან პოლიტიკურ ლანდშაფტს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის, მეორე მხრივ, კი პარტიებისთვის სასარგებლო რეკომენდაციების შემუშავების შესაძლებლობას გვაძლევენ. (more…)

...

კულტურული ღირებულებები თუ ეკონომიკური საფრთხე: რა განსაზღვრავს მოსახლეობის მიერ მემარჯვენე პოპულისტების მხარდაჭერას?

სალომე მინესაშვილი

ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვების მიხედვით, ქართველების დაახლოებით 7% მემარჯვენე პოპულისტურ პარტიებთან ახდენს საკუთარი შეხედულებების იდენტიფიცირებას. ამ პარტიებს შორისაა პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც უკვე წარმოდგენილია საკანონმდებლო ორგანოში. რა განაპირობებს მსგავსი პარტიების მხარდაჭერას საქართველოში მცხოვრებ მოქალაქეებს შორის? (more…)

...

საზოგადოების ნდობა დემოკრატიისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ: პოპულისტური ნაციონალისტური ჯგუფების გავლენები

გვანცა დავითაშვილი

საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესი, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და დემოკრატიის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის კლებადი ტენდენციის ფონზე, დამატებითი გამოწვევების წინაშე დგას. ამ დისკურსში, პოპულისტური ნაციონალისტური ჯგუფების გააქტიურება, თავის მხრივ, დემოკრატიული პროცესების განვითარების შემაფერხებელ დამატებით რისკებს ქმნის. (more…)

...

მედეგობა და დემოკრატია: შეუძლია თუ არა პრაგმატულ ევროკავშირს საქართველოში დემოკრატიული პროცესის ხელშეწყობა?

ბიძინა ლებანიძე

ევროკავშირის სამეზობლოში მედეგობის გაძლიერება ბრიუსელის ახალი ამბიციური გლობალური დღის წესრიგის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. მისი მიზანი ევროკავშირის მეზობელი სახელმწიფოებისა და საზოგადოების გაძლიერებაა რათა, მათ უკეთ შეძლონ გამოწვევებსა და კრიზისებზე რეაგირება და სწრაფად ცვალებად პოლტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოსთან ადაპტირება. (more…)

...

სტრატეგიული კომუნიკაციები და კრიზისების მართვა: საქართველოსა და ლიეტუვის გამოცდილების ანალიზი

ლევან კახიშვილი, დონატას პუსლისი

დემოკრატიზაციისა და დემოკრატიული კონსოლიდაციის კონტექსტში, შიდა პოლიტიკური კრიზი, რომელიც საგარეო შოკით ან შიდა დინამიკით არის გამოწვეული, საქართველოს პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობას მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე აყენებს. მსგავსი კრიზისი საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ შიდა წესრიგს, არამედ აზიანებს საქართველოს ურთიერთობებს გარე აქტორებთან. შესაბამისად, მთავრობის კრიზისის მართვის სტრატეგია საჭიროებს ანალიზსა და წარმატებული ან წარუმატებელი გამოცდილების გააზრებას ეროვნული მედეგობის გასაზრდელად. (more…)

...

ევროკავშირსა და მოლდოვას შორის უვიზო მიმოსვლის ხუთი წელი

იულიან რუსუ

ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა 2009 წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ამოქმედების შემდეგ ევროკავშისა და მოლდოვას შორის თანამშრომლობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგია. დღემდე, დაახლოებით, 2.1 მილიონმა მოლდოვის მოქალაქემ (მოსახლეობის 60%-ზე მეტი) იმოგზაურა ევროკავშირში ვიზის გარეშე. მოლდოვა განაგრძობს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მოთხოვნების შესრულებას: (more…)

...

ევროკავშირისა და სომხეთის ურთიერთობები ვიზის ფასილიტაციისა და ლიბერალიზაციის ფარგლებში

დოქტ. სტეფან გრიგორიანი

ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მიღება როგორც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ისე სომხეთის მთავრობის 2019 წლის პროგრამის ძირითად მიზანს წარმოადგენს. ვიზალიბერალიზაციის შეთანხმების ბოლო ეტაპი – სავიზო დიალოგი ევროკავშირსა და სომხეთს შორის – ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. სომხეთი და ევროკავშირი სომხეთიდან არალეგალური მიგრაციის მაღალი რისკის წინაშე დგანან. (more…)

...