ქართული მედია და მედიაგენური ულტრამემარჯვენეები

თამთა გელაშვილი

ულტრამემარჯვენეთა ბოლოდროინდელი მობილიზაცია მთელ მსოფლოში, მათ შორის, საქართველოში, ბუნებრივია, იპყრობს მედიის ყურადღებას. მართალია, მედიისა და ულტრამემარჯვენეების ურთიერთდამოკიდებულება ნაკლებად გამოკვლეულია, მაგრამ სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მედიას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს ულტრამემარჯვენეობის მოთხოვნასა და მიწოდებაზე, ანუ როგორც საზოგადოებრივ აზრზე, ისე – ულტრამემარჯვენე აქტორების კონსოლიდაციაზე. წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი განიხილავს ქართული მედიის შესაძლო როლს ულტრამემარჯვენეთა მობილიზაციის კონტექსტში  და გასცემს რეკომენდაციებს მედიისა და სამოქალაქო ორგანიზაციებისათვის.

 

ნახვა გადმოწერა

 

 

 

Related Posts