„ქართული ოცნების მმართველობის პირველი 100 დღე“ რეალობის შეფასება ექსპერტების მიერ

აღნიშნული გამოკითხვა წარმოადგენს „ქართული ოცნების მმართველობის პირველი 100 დღის“ ანგარიშის“ ნაწილს. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა გამოკითხა 30 ქართველი და უცხოელი ექსპერტი ანგარიშში განხილული საკითხების შესახებ.გამოკითხვისათვის რესპონდენტთა შერჩევა მოხდა, უპირველეს ყოვლისა, მათი საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად ჩართულობის კრიტერიუმზე დაყრდნობით. კითხვარი შედგენილია 100 დღის ანგარიშის მიხედვით და ოთხ ძირითად ნაწილს მოიცავს: ეკონომიკური პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა და ადამიანის უფლებები.

ნახვა გადმოწერა

Related Posts