თანამედროვე თურქეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიმართ: მიდგომები და ტენდენციები

პროექტი ხორციელდება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) მიერ პროექტის მხარდამჭერი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილ...
Read More