დემოკრატიის მე-5 ყოველწლიური კონფერენცია (#GEODEM): არჩევნები COVID-19-ის პირობებში: ახალი გამოწვევა საქართველოს მყიფე დემოკრატიისთვის? – კონფერენციის ანგარიში

მიმდინარე წელი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოს დემოკრატიული კონსოლიდაციისთვის. 2020 წლის საპარლამენტო ა...
Read More

GIP ინტერვიუ ბარბარა კუნცთან საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე

Europeanization is often viewed in Georgia as the process with an end goal of the membership in the European Union. How is it seen from Paris and Berlin? Dr. Barbara Kunz, a research fellow at the French Institute of International Relations’ Study Committee on French-German Relations, was kind en...
Read More