ტრენინგის სახელმძღვანელო – ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში და ევროპეიზაცია

ტრენინგის სახელმძღვანელო შედგენილია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) ინიციატივით, ამავე ინსტიტუტის გამგე...
Read More

პოლიტიკის ნაშრომების კრებული

ლევან კახიშვილი, სალომე მინესაშვილი, ბიძინა ლებანიძე, შოთა კაკაბაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი მოხარულია,...
Read More