ლევან კახიშვილი

Book AN Appointment

ლევან კახიშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ბამბერგის უნივერსიტეტის (გერმანია) დოქტორანტია. 2018 წლის ოქტომბრიდან, იგი DAAD-ის დაფინანსებით ახორციელებს სადოქტორო კვლევას პოლიტიკური პარტიების კონკურენციის შესახებ პოსტსაბჭოთა ჰიბრიდულ რეჟიმებში. მისი ექსპერტიზის სფეროებია დემოკრატიზაცია, პოლიტიკური პარტიები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა (საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობები) და ეროვნულ იდენტობასთან, ნაციონალიზმსა და ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები. ლევანი ფლობს მაგისტრის ორ ხარისხს შემდეგ დისციპლინებში: რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევები, ოქსფორდის უნვიერსიტეტი, სენტ ენტონის კოლეჯი; ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015-2018 წლებში მოწვეული ლექტორის სახით იგი არაერთ კურსს ასწავლიდა პოლიტიკის მეცნიერების სფეროში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნვიერსიტეტსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში.