ნინო ჯიბუტი

პროექტის კოორდინატორი
Book AN Appointment

ნინო საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში (GIP) USAID-ის “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის კოორდინატორია/ოფიცერია. 2019 წელის ნინომ მოიპოვა ევროპული მაგისტრის ხარისხი ერასმუს მუნდუსის სრული საგამისტრო პროგრამით სოციალური მუშაობის მიმართულებიბთ, სწავლობდა პორტუგალიაში, ნორვეგიასა და შვედეთში. ასევე, ბილატერალური გაცვლითი პროგრამით ერთი წელით იღრმავებდა ცოდნას პრაღის ჩარლზის უნივერსიტეტში. გარდა ამისა, ნინოს აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში მუშაობის, სხვადასხვა საგრანტო პროექტების წერისა და განხორციელების გამოცდილება, რომელიც ორიენტირებული იყო საქრთველოს სხვადასხვა რეგიონში ახალგაზრდებისთვის თანაბარი შესაძლებლობის მიცემაზე, მათ გაძლიერებასა და დახმარებაზე.