სოფიკო ქურასბედიანი

სტაჟირების პერიოდი - ოქტომბერი-დეკემბერი, 2018
Book AN Appointment
სოფიკო ქურასბედიანი ფლობს ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტიდან. ბაკალავრიატის დროს სოფიკო, გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, იმყოფებოდა ბარსელონის უნივერსიტეტში (ესპანეთი).
 
სოფიკო მუშაობდა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევით ფონდში (GFSIS). მისი კვლევის ინტერესის სფერო მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა საერთაშორისო პოლიტიკა, დემოკრატიზაცია და ევროპათმცოდნეობა.