მესამე და მეოთხე სამუშაო თემატური ჯგუფების (WGs) 2021-2022 შეხვედრა

📌 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებით 16-17 ოქტომბერს გაიმართა მესამე და მეოთხე თემატურ სამუშაო ჯგუფებ...
Read More

მეორე სამუშაო თემატური ჯგუფის (WG) 2021-2022 შეხვედრა

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებით 10 ოქტომბერს გაიმართა შეხვედრა მეორე თემატურ სამუშაო ჯგუფთან, ქალ...
Read More

პირველი სამუშაო თემატური ჯგუფის (WG) 2021-2022 გახსნა

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებით, 9 ოქტომბერს გაიმართა პირველ თემატურ სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა თე...
Read More

რა როლი აქვს ფსიქოლოგს კარიერული დაგეგმვის პროცესში?

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

პროფესიული განათლების უპირატესობები – დასაქმების რესურსები პროფესიულ სასწავლებლებში

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

21 წლამდე საპარლამენტო ასაკის დაწევა: რა ფაქტორების გათვალისწინებაა საჭირო ამ ცვლილების შეტანისას?

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

ნარჩენების მართვის სატარიფო პოლიტიკა საქართველოში

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

აფხაზი ახალგაზრდების პოლიტიკური ელიტის ფორმირება აფხაზეთში

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

რა ფაქტორები ახდენს გავლენას ახალგაზრდების პროფესიულ არჩევანზე?

[ბლოგი მომზადდა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” პროექტის ფარგლებში შექმნ...
Read More

27 სექტემბერს „მომავალ ლიდერთა სკოლაში“ (Emerging Leaders School – ELS) მონაწილეობის მსურველებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

„საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ გუნდმა ახალგაზრდებს პროგრამის შესახებ პრეზენტაცია წარუდგინა და ELS-ის თანმდ...
Read More