“საღამოს პიკის საათი – ევროკავშირთან თანამშრომლობა გარდამავალ პერიოდში”

საზოგადოებრივი მაუწყებელი დავით პაიჭაძე    ...
Read More

“ღია სტუდია – პოლიტიკური რეალობა საქართველოში”

საზოგადოებრივი მაუწყებელი დავით პაიჭაძე    ...
Read More

“საქართველოს ვიზალიბერალიზაციის გამოწვევები”

საზოგადოებრივი მაუწყებელი დავით პაიჭაძე    ...
Read More