ფოკუს ჯგუფები და ექსპერტ ინტერვიუები

პროექტის “წაახალისე და იმოქმედე ევროპისთვის” გუნდმა ჩაატარა სამი ფოკუს ჯგუფი ონლაინ. ფოკუს ჯგუფები ჩატარდა ერა...
Read More