როგორ გამოვაქვეყნოთ სამეცნიერო ნაშრომი?

როგორ გამოვაქვეყნოთ სამეცნიერო ნაშრომი? – ორდღიანი მასტერკლასი დოქტორანტებისა და მკვლევარებისთვის 2021 წლის 29-30 ...
Read More

როგორ გამოვაქვეყნოთ სამეცნიერო ნაშრომი? – ტრენინგი დოქტორანტებისა და ახალგზარდა მკვლევართათვის

2020 წლის 25 მარტს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერე...
Read More