განაცხადების მიღება – შავი ზღვის საზაფხულო უნივერსიტეტი 2019

8-14 ივლისი, თბილისი, 2019სამუშაო ენა: ინგლისური შავი ზღვის საზაფხულო უნივერსიტეტში სწავლის მსურველთა განაცხადებებ...
Read More

განაცხადის მიღება – შავი ზღვის საზაფხულო უნივერსიტეტი 2018

შავი ზღვის რეგიონის გეოპოლიტიკა 19-25 ივლისი, თბილისი, 2018 სამუშაო ენა: ინგლისური შავი ზღვის საზაფხულო უნივერსიტეტში ...
Read More