ანი ერგემლიძე

სტაჟირების პერიოდი – ოქტომბერი-დეკემბერი, 2018

ანი ერგემლიძე არის თავისუფალი უნივერისტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი. ის სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლაში, შორეული აღმოსავლეთის მიმართულებით. ანი არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და კიევის ტარას შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის თანაავტორი.
მისი კვლევითი ინტერესები უკავშირება შორეული აღმოსავლეთის უსაფრთხოების საკითხებს, საქართველო-ჩინეთის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ურთიერთობებს, კავკასიის რეგიონის სამეზობლო პოლიტიკას.