გივი სილაგაძე

გივი სილაგაძეს მინიჭებული აქვს პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტისგან. ასევე, პოლიტიკის მეცნიერებაში მაგისტრის ხარისხთან ერთად მისი სპეციალიზაციაა სოციალური ანალიზი და პოლიტიკური კვლევის მეთოდოლოგია. გივის საკვლევი ინტერესები ეხება პარტიებსა და პარტიულ სისტემებს, კვლევის მეთოდოლოგიას, არჩევნებსა და საარჩევნო სისტემებს, დემოკრატიზაციასა და პოლიტიკურ იდეოლოგიებს.