მარტინა მასლიკოვა

მარტინა მასლიკოვა სწავლობს ევროპული კვლევებისა და პოლიტიკის მეცნიერების ერთობლივ საბაკალავრო პროგრამაზე მასარიკის უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე. ამ პერიოდში, ის გაცვლითი პროგრამით სწავლობდა ბაქოში, აზერბაიჯანში კავკასიის რეგიონის გეოპოლიტიკის შესახებ.

მარტინას კვლევითი ფოკუსია სამხრეთ კავკასია, განსაკუთრებით, საქართველოს ევროინტეგრაცია. მისი განსაკუთრებული ინტერესია საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტის კომპლექსურობა, ასევე, ევროკავშირის გაფართოების დისკუსიები და მისი ტრანსფორმაციული პოტენციალი მეზობელ სახელმწიფოებზე. ის საბაკალავრო ნაშრომის ფარგლებში იკვლევს საქართველოს მმართველი პარტიის – ქართული ოცნების როლს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრებაზე და ზომავს გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს, რომლებსაც საქართველო ამ გზაზე უპირისპირდება.