პოლიტიკური ნდობა , პარტიები , კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკა ,