ქალები პოლიტიკაში

03 ივნ 2022

ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ბარიერები და მათი გადაჭრის გზები

ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში დემოკრატიული პროცესების საწინდარია. საქართველოში ქალები შეადგენენ ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარზე…

11 აპრ 2022

როგორ პასუხობს ადგილობრივი ბიუჯეტები ქალებისა და კაცების განსხვავებულ საჭიროებებს: გენდერული ბიუჯეტირების უპირატესობები

გენდერული თანასწორობა პირველ რიგში ადამიანის უფლებაა, რომელსაც მთელი ცივილიზებული მსოფლიო აღიარებს.

31 მარ 2022

რა მნიშვნელობა აქვს კვოტირებას პოლიტიკაში ქალების როლის გაზრდისთვის?

საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს ქალების და კაცების თანაბარ უფლებას, კენჭი იყარონ არჩევნებში. ბოლო…