ქართული პოლიტიკური კრიზისი, პოლიტიკური პარტიები, კომპრომისზე დაფუძნებული პოლიტიკა