ალექსანდრე კუპატაძე

დოქტორ ალექსანდრე კუპატაძე არის ასისტენტ პროფესორი საერთაშორისო ურთიერთოების დარგში, სენტ ენდრიუს უნივერსიტეტი, დიდ ბრიტანეთში, სადაც იგი უძღვება კურსებს – არაფორმალური პოლიტიკა, ტრანსნაციონალური დანაშაული, ტერორიზმი და უსაფრთხოების გამოწვევები. მას ეკავა პოსტსადოქტო პოზიცია ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში (2010-2011), ოქსფორდის უნივერსიტეტსა (2012-2013) და პრინსტონის უნივერსიტეტში (2013-2014). ალექსანდრე კუპატაძე ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთოებებში, უფსალას უნივერსიტეტის საერთაშორისო სწავლებების მაგისტრის ხასიხსა და სენტ ენდრიუს უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში.