ანა მირაქოვა

სტაჟირების პერიოდი – ივნისი-სექტემბერი, 2020

ანა მირაქოვა ილიას სახელმწიფო უნივერსისტეტის გამოყენებითი უცხო ენებისა და საერთაშორისო მოლაპარაკებების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტია. ის ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში. ანა ერთი სემესტრის განმავლობაში Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სწავლობდა სილეზიის უნივერსიტეტში, პოლონეთში. მისი კვლევითი ინტერესები უკავშირდება მშვიდობისა და კონფლიქტის კვლევებს, რუსეთის საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოების საკითხებს. ანა ჩართულია სხვადასხვა აკადემიურ პროექტებსა და აქტივობებში.