კლარა ველერი გეოპოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტია გეოპოლიტიკის ფრანგულ ინსტიტუტში (ვენსან სენ-დენის უნივერსიტეტი, პარიზი). იგი ასევე, ფლობს მაგისტრის ხარისხს ევროპულ კვლევებში სორბონა-ნიუველის უნივერსიტეტისგან. მისი კვლევითი ინტერესები უკავშირდება რეგიონული პოლიტიკისა და მიგრაციის საკითხების კავშირს კლიმატის ცვლილების გავლენებთან და ფოკუსირდება პოსტ-საბჭოთა სივრცესა და ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაზე. 2020 წლის თებერვლიდან, კლარა ერთი სემესტრის განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც სწავლობდა ერაზმუს + გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. მისი სამაგისტრო თეზისი მოიცავს ისეთი თემების კვლევას, როგორებიცაა ენერგოპოლიტიკა, გარემოსდაცვითი ტრანსფორმაცია და ადგილობრივი საპროტესტო ტალღები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.