გიორგი სორდია

გიორგი სორდია არის საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ის არის რამდენიმე წიგნისა და პუბლიკაციის ავტორი „თურქეთისა და შუა აღმოსავლეთის ისტორია და პოლიტიკა“-ში. ამჟამად მუშაობს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხებზე, ასევე კითხულობს კურსებს: ნაციონალიზმი და სახელმწიფოებრიობა საქართველოში. 2010 წლიდან უძღვება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროექტებს უმცირესობის საკითხთა ევროპულ ცენტრის კავკასიის ოფისში (ECMI). მას მოპოვებულიი აქვს დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან