მარგარეტ ჩეპმენი

 

მარგარეტი არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის რუსული და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების მაგისტრანტობის კანდიდატი. მისი სამაგისტრო ნაშრომი განიხილავს საქართველოს სამართლებრივ ჩარჩოებს სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დაკავშირებით, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული შესაბამისობა, კავშირი საქართველოს სახელმწიფოებრიობასა და ასევე, დიპლომატიურ ურთიერთობებზე. მისი სამაგისტრო თეზისი იკვლევს საქართველოსთვის სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სამართლებრივ ჩარჩოებს, სტრუქტურებს, რაც განსაკუთრებით რელევანტურია საქართველოს სახელმწიფოებრიობასთან, ისევე როგორც მის დიპლომატიურ ურთიერთობებთან.

იგი ფლობს წმინდა ანდრეუს უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებსა და თანამედროვე ენებში (ფრანგული და რუსული). მარგარეტი ასევე სწავლობდა საზღვარგარეთ, ენების ცენტრში მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და პარიზში Sciences Po-ში. GIP-თან მუშაობამდე მან დაასრულა სტაჟირება რუსეთის მონტერეის სიმპოზიუმთან (MSSR).

დიპლომატიის და საგარეო პოლიტიკის გარდა, მარგარეტი დაინტერესებულია კავშირით პოლიტიკასა და კულტურას შორის. მისი საბაკალავრო ნაშრომი უპირისპირებდა რუსეთში სოციო-პოლიტიკური ტრენდების განვითარებას სხვა კანონიკური ავტორების ნაშრომებთან.