ქალთა ჩართულობა

11 მაი 2023

რა პოლიტიკური პრეფერენციები აქვთ ქალ ამომრჩევლებს საქართველოში?

ქალ ამომრჩეველს კაცებისგან განსხვავებული პოლიტიკური პრეფერენციები და შესაბამისად, განსხვავებული მოლოდინები აქვთ პოლიტიკური…

05 მაი 2023

ქალთა პოლიტიკური ჩართულობა: შიდაპარტიული მექანიზმები და გამოწვევები

აღნიშნული პოლიტიკის ნარკვევში გაანალიზებულია, თუ რამდენად და რა ფორმით ხდება 2020 წლის…

03 ივნ 2022

ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის ბარიერები და მათი გადაჭრის გზები

ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში დემოკრატიული პროცესების საწინდარია. საქართველოში ქალები შეადგენენ ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარზე…