თეონა ზურაბაშვილი

თეონა ზურაბაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსია. 2018-2020 წლებში, შვედეთის ინსტიტუტის დაფინანსებით ის სწავლობდა გოთენბურგის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამაზე. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) მას მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ისტორიის სპეციალობით. თეონას გავლილი აქვს კვლევითი სტაჟირება მთავრობის ხარისხის ინსტიტუტში (შვედეთი), სადაც ის მუშაობდა კორუფციისა და გენდერის საკითხებზე. მისი კვლევითი ინტერესები ძირითადად მოიცავს დემოკრატიის, კარგი მმართველობის და კორუფციის საკითხებს, ასევე, პოლიტიკური პარტიებს ტრანზიციულ დემოკრატიებში.