ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში

ინიციატივა “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” ხორციელდება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. ინიციატივა მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას საქართველოს სოციო-პოლიტიკური პროცესებისა და დემოკრატიზაციის შესახებ. ასევე, პროექტის მიზანია მონაწილეების ლიდერული უნარ-ჩვევების განვითარება და მათი მონაწილეობისა და წარმომადგენლობის გაზრდა საჯარო ცხოვრებაში. ინიციატივა შედგება ორი ძირითადი კომპონენტისგან: მომავალ ლიდერთა სკოლა (ELS) და თემატური სამუშაო ჯგუფები (WGs).

19 ივნ 2023

პროექტი “ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში” დასრულდა

პროექტში ჩაერთო 250 ახალგაზრდა, 2000-ზე მეტი ირიბი ბენეფიციარი თბილისსა და საქართველოს 8 სხვადასხვა რეგიონში, განხორციელდა 30-ზე მეტი მცირე პროექტი და…

08 ივნ 2023

ახალგაზრდების მიერ ევროკავშირის საგანმანათლებლო და ეკონომიკური შესაძლებლობების ათვისება: გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები

ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში მათი განსაკუთრებული როლის გათვალისწინებით. საქართველოს…