Authors

 • კორნელი კაკაჩია

  პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი. იგი ამავე დროს არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. პროფესორი კაკაჩია სხდასხვა დროს იყო მიწვეული მკვლევარი ჯონ კენედის სახელობის სახელმწიფო მმართველობის სკოლაში, ჰარვარდის უნივერსიტეტი,(2009-10) ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის,(2000) ასევე კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში.(2011) მას მოპოვებული აქვს პოლიტიკის დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. იგი ასევე არის საერთაშორისო კვლევების ასოციაციისა (ISA) და ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან არსებული ევრაზიის კვლევებიის პროგრამის (PONARS  ევრაზია) წევრი. კორნელი კაკაჩია არის თანაავტორი წიგნისა „საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 21-ე საუკუნეში: გამოწვევები პატარა სახელმწიფოსთვის“ (ლონდონი, ნიუ იორკი: I.B. Tauris, 2021). როგორც ექსპერტი საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, პროფ. კაკაჩია ხშირად აკეთებს კომენტარს ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი პრესისთვის.

  View all posts
 • შოთა კაკაბაძე
21/02/2022 კორნელი კაკაჩია

მცოცავი ფინლანდიზაცია თუ კეთილგონივრული საგარეო პოლიტიკა: საქართველოს სტრატეგიული გამოწვევები უკრაინის კრიზისის ფონზე

წაიკითხეთ დოკუმენტი

Authors

 • კორნელი კაკაჩია

  პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი. იგი ამავე დროს არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. პროფესორი კაკაჩია სხდასხვა დროს იყო მიწვეული მკვლევარი ჯონ კენედის სახელობის სახელმწიფო მმართველობის სკოლაში, ჰარვარდის უნივერსიტეტი,(2009-10) ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის,(2000) ასევე კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში.(2011) მას მოპოვებული აქვს პოლიტიკის დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. იგი ასევე არის საერთაშორისო კვლევების ასოციაციისა (ISA) და ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან არსებული ევრაზიის კვლევებიის პროგრამის (PONARS  ევრაზია) წევრი. კორნელი კაკაჩია არის თანაავტორი წიგნისა „საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 21-ე საუკუნეში: გამოწვევები პატარა სახელმწიფოსთვის“ (ლონდონი, ნიუ იორკი: I.B. Tauris, 2021). როგორც ექსპერტი საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, პროფ. კაკაჩია ხშირად აკეთებს კომენტარს ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი პრესისთვის.

  View all posts
 • შოთა კაკაბაძე


გამოქვეყნების თარიღი:Publish Date:
21-02-2022

კორნელი კაკაჩია, შოთა კაკაბაძე

უკანასკნელი  თვეების განმავლობაში რუსეთის ფედერაცია აქტიურად აგრძელებს უკრაინის საზღვართან სამხედრო ძალების მასშტაბურ მობილიზაციას. პარალელურად კი, კრემლი დასავლეთის ქვეყნებისგან მოითხოვს მის მიერ წაყენებული მოთხოვნების მიღებას, რომელიც გულისხმობს ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების იურიდიული გარანტიებით აღკვეთას და აღმოსავლეთ ევროპაში ჯარების განლაგების 1997 წლის მდგომარეობაში დაბრუნებას. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი არ აპირებს ამ დათმობაზე წასვლას და სუვერენული სახელმწიფოების ფუნდამენტური უფლების თავად აირჩიონ საკუთარი საგარეო პოლიტიკური კურსი, გადახედვას. თუმცა, ცალკეული დასავლელი ლიდერები ხშირად მიანიშნებენ, რომ  ნატოს გაფართოების საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. იმას, თუ რამდენად გაუვა რუსეთის ხელისუფლებას ევროპაში მასშტაბური ომის დაწყებით შანტაჟი და რას მოიმოქმედებს დასავლეთი, პირდაპირი გავლენა ექნება ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურაზე შემდეგი ათწლეულების განმავლობაში.  ნაშრომი მიმოიხილავს, თუ რა გამოწვევების წინაშე აყენებს საქართველოს უკრაინის მიმდინარე კრიზისი და თუ რამდენად საფრთხის შემცველია ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს ე.წ. ფინლანდიზაცია, რომელსაც დასავლეთში შეიძლება განიხილავდნენ როგორც დეესკალაციის გზას. დასკვნით ნაწილში შემოთავაზებულია ის ნაბიჯები რაც უნდა გადადგას ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ რათა არ ჩამორჩეს მოვლენებს და რეგიონის მომავალზე შეთანხმება მისი ჩართულობის გარეშე არ მოხდეს.

საკვანძო სიტყვები: ნატო, რუსეთი, ფინლანდიზაცია, საქართველო, უკრაინა, უსაფრთხოება

პოლიტიკის დოკუმენტი #29 | თებერვალი 2022

, , , , , ,

კორნელი კაკაჩია

პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი. იგი ამავე დროს არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. პროფესორი კაკაჩია სხდასხვა დროს იყო მიწვეული მკვლევარი ჯონ კენედის სახელობის სახელმწიფო მმართველობის სკოლაში, ჰარვარდის უნივერსიტეტი,(2009-10) ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის,(2000) ასევე კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში.(2011) მას მოპოვებული აქვს პოლიტიკის დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. იგი ასევე არის საერთაშორისო კვლევების ასოციაციისა (ISA) და ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან არსებული ევრაზიის კვლევებიის პროგრამის (PONARS  ევრაზია) წევრი. კორნელი კაკაჩია არის თანაავტორი წიგნისა „საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 21-ე საუკუნეში: გამოწვევები პატარა სახელმწიფოსთვის“ (ლონდონი, ნიუ იორკი: I.B. Tauris, 2021). როგორც ექსპერტი საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, პროფ. კაკაჩია ხშირად აკეთებს კომენტარს ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი პრესისთვის.