იანვარი 2022

View all on this date written articles further down below.
Gender equality concept. Male and female symbol on the scales with balance on blue background. minimal style, 3d render.
Gender equality concept. Male and female symbol on the scales with balance on blue background. minimal style, 3d render.
25 იან 2022

თანასწორობის პრობლემა საქართველოში: რამდენად გენდერულად სენსიტიურია საქართველოს პარლამენტი?

თანამედროვე სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, იხელმძღვანელოს დემოკრატიული პრინციპებით.

20 იან 2022

რატომ ვერ იყენებენ ქართული უნივერსიტეტები კურსდამთავრებულთა ქსელის რესურსს?

კურსდამთავრებულთა ქსელი არის საუკეთესო საშუალება უნივერსიტეტსა და ყოფილ სტუდენტებს შორის მყარი და…

20 იან 2022

ქუთაისელი ახალგაზრდების დასაქმების ბარიერები: ბაზარზე არსებული დისკრიმინაციული პრაქტიკა

ბოლო პერიოდში წარმოქმნილი დასაქმების კრიზისი და მისგან გამოწვეული სოციო-ეკონომიკური პრობლემები ყველა ასაკის…

20 იან 2022

ქართველი ახალგაზრდა ელჩების როლი საგარეო პოლიტიკის გატარების პროცესში

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის 2019-2022 წლების სტრატეგიის დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ სუვერენიტეტის განმტკიცებისა და…