WG

26 იან 2022

თემატური სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ორგანიზებით, 22-23 იანვარს თემატური სამუშაო ჯგუფების  კვარტალური შეხვედრა გაიმართა.…