სასტუმროს მომსახურება

18 Dec 2020

ღია ტენდერი სასტუმროს მომსახურების შესყიდვაზე – რუსთავი, ბათუმი, ზუგდიდი, თბილისი

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) “ცვლილებებზე ორიენტირებული ლიდერული პოტენციალის მქონე ახალგაზრდებისთვის" პროგრამის ფარგლებში…

01 Nov 2020

ღია ტენდერი სასტუმროს მომსახურების შესყიდვაზე – გორი, ქუთაისი, თბილისი

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) “ცვლილებებზე ორიენტირებული ლიდერული პოტენციალის მქონე ახალგაზრდებისთვის" პროგრამის ფარგლებში…